352
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3592877
CTY TNHH CÔNG NGHỆ NAM Á
TIỆN, PHAY, BÀO, HÀN, CẮT. CHẾ TẠO KHUÔN MẪU. GIA CÔNG LẮP RÁP MÁY CÔNG NGHIỆP. XÂY DỰNG NHÀ KHO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU KIM LOẠI. BỒN ÁP LỰC, CÁC MẶT HÀNG INOX. SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH BIỂN…
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI