1225
Ngành nghề : BAO BÌ - VẬT LIỆU
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37653381
Email: visingpack@visingpack.com;visingpack@bdvn.vnd.net;huyen@vinsingpack.com
Website: www.visingpack.com
CTY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK
* BAO BÌ – VẬT LIỆU
1. Sản phẩm bao bì Carton dợn sóng in Offset
2. Sản phẩm bìa Carton phẳng in Offset
3. Nhãn in Offset

Ngành Nghề Bổ Sung:
BAO BÌ – DỊCH VỤ

  • BAO BÌ – VẬT LIỆU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI