140
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38478766
Email: culimervietnam@culimer.com
CTY TNHH CULIMER VIỆT NAM
  • THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XUẤT NHẬP KHẨU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI