227
CTY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG NHÂN HÒA NGHĨA
* TỰ ĐỘNG – HỆ THỐNG
Tư vấn lựa chọn thiết bị, giải pháp điều khiển tự động
Lắp đặt các tủ điều khiển cho máy móc, dây chuyền sản xuất vừa và nhỏ
Nhà phân phối chính thức OMRON thiết bị điện tự động trong sản xuất, chế tạo máy
CROMPTON Thiết bị đo lượng, bảo vệ, thu thập dữ liệu trên hệ thống điện

* ĐIỆN – THIẾT BỊ…
Cung cấp thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực kỹ thuật
Điện – Đo lường –
Điều khiển tự động

  • TỰ ĐỘNG – HỆ THỐNG & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI