1535
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38940274
Email: hoangkhanh09@vnn.vn
CTY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH
– CUNG CẤP THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO
– KÍNH ÁP TRÒNG CÁC LOẠI, DUNG DỊCH NGÂM KÍNH
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI