904
Ngành nghề : DƯỢC PHẨM
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39293219
CTY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D
Kinh doanh dược phẩm,
Trang thiết bị y tế,
Hóa chất xét nghiệm
Hóa chất sinh học.
Lắp đặt hệ thống cung cấp khí y tế,
Xử lý rác,
Nước thải bệnh viện.
Thiết bị chế phẩm dùng trong y tế.
  • DƯỢC PHẨM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI