1325
Ngành nghề : DỊCH VỤ BẢO VỆ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39491415
CTY TNHH DV BẢO VỆ HOÀNG KHƯƠNG
– BẢO VỆ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG, CÁC CUỘC HỘI THẢO…
– BẢO VỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
– BẢO VỆ AN NINH CÁ NHÂN
– BẢO VỆ YẾU NHÂN
  • BẢO VỆ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI