847
Ngành nghề : KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39304905
CTY TNHH DV KIỂM TOÁN & TƯ VẤN BHP
– Kiểm toán độc lập
– Dịch vụ tư vấn tài chính
– Dịch vụ tư vấn kế toán
– Dịch vụ tư vấn thuế
– Dịch vụ phần mềm kế toán
– Kiểm toán chi phí xây dựng
– Thẩm định giá
– Dịch vụ cổ phần hóa.
  • KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI