1445
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)54331105
Email: info@gianguyenad.com.vn;gianguyenco@hcm.fpt.vn
Website: www.gianguyenad.com.vn
CTY TNHH GIA NGUYỄN A.P.T
* QUẢNG CÁO – BẢNG HIỆU, ĐÈN NEON
Thiết kế thi công: Hội chợ, showroom, bảng hiệu, mặt dựng Alu, chương trình Roadshow, Event trên toàn quốc.

Ngành Nghề Bổ Sung:
QUẢNG CÁO – THIẾT KẾ

  • QUẢNG CÁO – BẢNG HIỆU, ĐÈN NEON
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI