1196
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38685200
Email: info@gianong.com.vn;gianongco@vnn.vn
CTY TNHH GIA NÔNG
THIẾT BỊ CƠ KHÍ,
ĐO LƯỜNG,
HÓA CHẤT

Ngành Nghề Bổ Sung:
ĐO LƯỜNG, ĐO ĐẠC
HÓA CHẤT

  • HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI