711
CTY TNHH GIẢI PHÁP MÁY ĐÓNG GÓI
– Máy đóng gói(chén gạt, trục vít),
– Dây chuyền đóng gói bằng cân điện tử tự động,
– Hệ thống chiết rót và đóng nắp tự động
  • BAO BÌ – MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI