1780
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37652358
Email: phanlethuhong@gmail.com;phanlethuhong@yahoo.com;congtygiayafc@yahoo.co.uk
Website: giayafc.vn
CTY TNHH GIẤY A.F.C
– Sản xuất giấy bìa carton (ĐL:115g/m2 – 500g/m2) phục vụ ngành: ống giấy, bao bì, bìa sách, may mặc…
– Sản xuất giấy xeo, giấy hai da, giấy carton.
  • GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI