634
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)73002491
CTY TNHH HÀ KÌ MĨ
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI