523
Ngành nghề : KHUÔN MẪU
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3737346
CTY TNHH HỒNG VẬN
– KHUÔN BẾ THÙNG CARTON, KHUÔN BẾ CAO SU
– KHUÔN BẾ TRỤC.
– KHUỐN BẾ PVC, PP, EVA, CẮT BẰNG LASER
– THÉP, SẮT, ACRYLIC TẤM CẮT BẰNG LASER
  • KHUÔN MẪU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI