601
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225)3562056
CTY TNHH HUADE HOLDINGS VIỆT NAM
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI