CTY TNHH HUỲNH NGHIỆP

1957A QL51, X.PHƯỚC TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
9 Tháng Tư, 2020 / 190
CTY TNHH HUỲNH NGHIỆP
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại : (0251)8836532

GIA CÔNG, CHẾ TẠO CƠ KHÍ CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT