593
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38294888
CTY TNHH KEPPEL LAND WATCO 1

Ngành Nghề Bổ Sung:
THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM PHỤC VỤ KINH DOANH

  • NHÀ – CĂN HỘ BÁN, CHO THUÊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI