1567
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)37950776
CTY TNHH KHẢI MINH
BỘT MÌ – SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI