1429
Ngành nghề : GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297)3846139
CTY TNHH KHAI THÁC HẢI SẢN & CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM THANH HÀ
SX NƯỚC MẮM
  • GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI