486
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39485310
CTY TNHH KIM NGƯ
– THU MUA, CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI, XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN.
  • THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI