1734
CTY TNHH KỸ THUẬT & XD NHÂN VIỆT
* ĐIỆN – THẦU ĐIỆN
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG:
* Hệ thống điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp.
* Hệ thống điều hòa không khí và thông gió.
* Hệ thống báo cháy và phòng cháy chữa cháy.
* Hệ thống cấp thoát nước.
* Hệ thống chống sét.
* Hệ thống thông tin.
* Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
* Mua bán thiết bị điện.
  • ĐIỆN – THẦU ĐIỆN & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI