889
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)2220421
CTY TNHH LOGIFORM
– ỐNG THÉP PHỦ NHỰA ABS
– THANH TRƯỢT CON LĂN
– ỐNG NỐI, KHỚP NỐI KIM LOẠI.
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI