569
Ngành nghề : CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38662086
CTY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH Q.11
CHUYÊN THỰC HIỆN
– DV VỆ SINH CỘNG CỘNG
– XD GIAO THÔNG
– QUẢN LÝ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
– QUẢN LÝ CÂY XANH
  • CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI