628
Ngành nghề : SẢN PHẨM NHỰA
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39513983
CTY TNHH MTV LONG PHỤNG HOÀNG
SX RUỘT VIẾT
  • NHỰA – SẢN PHẨM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI