606
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3623919
CTY TNHH MTV N.I.C
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI