1049
Ngành nghề : THUỐC TRỪ SÂU
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3711102
CTY TNHH MTV QUỐC TẾ NAM THI
MUA BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, PHÂN BÓN, HẠT GIỐNG, CÂY GIỐNG, HÓA CHẤT, MÁY MÓC THIẾT BỊ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, THỨC ĂN GIA SÚC-GIA CẦM VÀ THỦY SẢN. SẢN XUẤT PHÂN BÓN, HẠT GIỐNG VÀ CÂY GIỐNG, THỨC ĂN GIA SÚC-GIA CẦM VÀ THỦY SẢN. VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ. KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA.
  • THUỐC TRỪ SÂU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI