1415
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38119656
CTY TNHH MTV THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VẠN NĂNG
* NGÀNH: SƠN – THIẾT BỊ KIỂM TRA:
– THIẾT BỊ KIỂM TRA SƠN. ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ BÓNG
– DỤNG CỤ KIỂM TRA KEO DÁN.
– DỤNG CỤ IN LỚP PHỦ, THIẾT BỊ THỬ MỰC IN, KEO DÁN

* NGÀNH: PHÒNG THÍ NGHIỆM – VẬT TƯ & TRANG THIẾT BỊ:
– PHÒNG TẠO ĐỘ ẨM, SƯƠNG MUỐI, ĂN MÒN
– THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY SƠN, ĐỘ NHÁM.
– MÁY QUANG PHỔ.
– THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA: COPE, VWR, FISHER, DAVIS, COPE PALMER.
– TỦ PHÒNG THÍ NGHIỆM

  • SƠN – THIẾT BỊ KIỂM TRA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI