1003
Ngành nghề : KHỬ TRÙNG - TRỪ MỐI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)62818143
CTY TNHH MTV TMDV LAM GIANG
DV KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG CHO KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, CAO ỐC, NHÀ MÁY, CS Y TẾ, NHÀ Ở…
XỬ LÝ ĐẤT ĐỂ PHÒNG NGỪA MỐI
  • KHỬ TRÙNG, TRỪ MỐI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI