529
CTY TNHH MTV XD ĐẠI PHÚC
SX THIẾT KẾ & THI CÔNG: MÁI CHE DI ĐỘNG, CỬA CUỐN, CỬA KÉO, CỬA NHÔM, VÁCH NGĂN
VÒM: CỬA SỔ, SÂN THƯỢNG, NHÀ XE, XƯỞNG, LẮP GHÉP

Ngành Nghề Bổ Sung:
MÁI HIÊN, DÙ CHE

  • XÂY DỰNG – LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI