1352
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HƯNG YÊN
Điện thoại: (0221)3980467
CTY TNHH NHỰA CƠ KHÍ HỒNG HẢI (SUNLUX)
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI