1270
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37115015
CTY TNHH ỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
Cung cấp ống thép luồn dây điện Gl conduit, steel conduit & phụ kiện
•Giá đỡ & treo cơ điện cho ống luồn dây điện / PCCC / Ty ren / Uni – strut
  • ĐIỆN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI