29
CTY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM
– DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP PHẦN MỀM LƯƠNG – KẾ TOÁN – CHẤM CÔNG (CÓ PHIÊN BẢN TIẾNG NHẬT)
– SP: PT GLOBAL PAYROLL – ACOUNTING – TIMESHEET
  • VI TÍNH – PHÁT TRIỂN & CUNG CẤP PHẦN MỀM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI