276
Ngành nghề : VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: (0255)3813562
CTY TNHH PHÚ ĐIỀN
– GẠCH TUYNEL: GẠCH 6 LỖ, GẠCH NỬA 6 LỖ, GẠCH THẺ ĐẶC, GẠCH THẺ 2 LỖ
– NGÓI: NGÓI MŨI TÊN, NGÓI MŨI HÀI, NGÓI ÚP NÓC…
– GẠCH LÁT NỀN: GẠCH LÁT NỀN, GẠCH CHỐNG NÓNG CHỮ U…
– GẠCH BLOCK XÂY TƯỜNG: GẠCH RỖNG, GẠCH ĐẶC XÂY TƯỜNG 90, 100, 150, 190…
– GẠCH BLOCK LÁT HÈ: GẠCH LỤC GIÁC, GẠCH BÁT GIÁC, GẠCH CHỮ I, GẠCH ZÍC ZẮC…
  • VẬT LIỆU XÂY DỰNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI