1071
Ngành nghề : NHÀ IN & TƯ VẤN
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3940791
CTY TNHH PHƯỚC QUANG
400;IN ẤN (1811) (IN ẤN XUẤT BẢN PHẨM PHẢI CÓ GIẤY PHÉP). PHOTO CHUẨN BỊ TÀI LIỆU (8219). TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG, KHAI THÁC RỪNG TRỒNG (0210). TRỒNG CÂY CAO SU (0125), CÂY ĐIỀU (0123). ƯƠM GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP (0121). PHÁ DỠ (4311). CHUẨN BỊ MẶT BẰNG (4312). VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ (4933). BÁN BUÔN, BÁN LẺ GỖ (4620) (TỪ NGUỒN GỖ HỢP PHÁP). CƯA, XẺ, BÀO GỖ VÀ BẢO QUẢN GỖ (1610). HOẠT ĐỘNG DV SAU THU HOẠCH (SƠ CHẾ NÔNG SẢN) (1063). CHĂN NUÔI LỢN (0145). XD NHÀ CÁC LOẠI (4100), CÔNG TRÌNH
  • IN – NHÀ IN & TƯ VẤN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI