580
CTY TNHH QUANG TRẦN PHÁT
CHUYÊN SX & XUẤT KHẨU TRONG LĨNH VỰC BAO BÌ CÔNG NGHIỆP NHƯ: BAO BÌ PP,MANH DỆT PP, BAO BÌ TRÁNG PE, BAO JUMBO,BAO CONTAINER, CÓ TẢI TRỌNG TỪ 500-2000KG.
  • BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI