467
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)6555696
CTY TNHH RỪNG VÀNG VIỆT MỸ
SƠ CHẾ HẠT GIỐNG ĐỂ NHÂN GIỐNG. ƯƠM GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP. TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG. KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG. CƯA, XẺ, BÀO GỖ VÀ BẢO QUẢN GỖ. SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ GỖ. SX BAO BÌ BẰNG GỖ. SX SẢN PHẨM TỪ GIẤY. MUA BÁN HOA VÀ CÂY KIỂNG. MUA BÁN PHÂN BÓN, HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP (PHẢI THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ SỐ 12/2006/TT-BCN NGÀY 22/12/2006 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP). CHĂN NUÔI GIA CẦM. CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ. CHĂN NUÔI NGỰA, LỪA, LA. CHĂN NUÔI DÊ, CỪU. CHĂN NUÔI LỢN./. (KHÔNG SẢN XUẤT
  • GIỐNG – CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI