580
CTY TNHH SEN XANH
THIẾT KẾ TÀU THỦY, TÀU KHÁCH, TÀU HÀNG THEO YÊU CẦU, CÔNG DỤNG VÀ MỸ THUẬT THEO ĐĂNG KIỂM DNV, GL, VR…
PHÓNG DẠNG, HẠ LIỆU TÀU BẰNG MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ CNC – CAD
  • ĐƯỜNG THỦY – ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI