581
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37294504
CTY TNHH SƠN SENTO
– SƠN , VERNIS CHO GỖ: NC,PU,AC
– SƠN MÀU CÁC LOẠI , SƠN ĐỒ CHƠI
– SƠN MÂY TRE LÁ , SƠN GỖ HỆ NƯỚC
– SƠN SẮT, SƠN SẤY, TOLE…
  • SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI