1287
Ngành nghề : ĐỒ CHƠI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38553888
CTY TNHH SX TM LIÊN HIỆP THÀNH
* THỂ DỤC THỂ THAO
Sản xuất tăm răng, cầu đá, cầu lông, vợt cầu lông, áo phao, các loại cờ…

Ngành Nghề Bổ Sung:
THỰC PHẨM
THỂ DỤC THỂ THAO – TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ

  • ĐỒ CHƠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI