1714
CTY TNHH SX TM XNK THUẬN AN
* KEO & CHẤT DÍNH
Chuyên cung cấp các loại keo Hotmelt hiệu ADTEK (Malaysia) sử dụng trong công nghiệp: Đóng dán thùng carton, Đóng dán gáy bìa sách, Dán đầu lọc thuốc lá, Dán ống hút thức uống, dán nhãn chai PET, Băng vệ sinh, tã lót.
  • KEO & CHẤT DÍNH
  • KHỬ TRÙNG, TRỪ MỐI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI