616
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3561954
CTY TNHH SX TMDV KIM QUANG
SX sơn; gia công cơ khí
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI