Mới cập nhật
1764
CTY TNHH SXKD DV P.T.H
– Thiết bị làm sạch khói bụi bằng tĩnh điện của Singapore cho: dân dụng, công nghiệp, gia đình
– Đèn UVC/ Ozone khử khuẩn và mùi

Ngành Nghề Bổ Sung:
KHÔNG KHÍ, KHÍ THẢI – THIẾT BỊ KIỂM TRA & XỬ LÝ Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG – CÔNG TY & DỊCH VỤ

  • KHÔNG KHÍ, KHÍ THẢI – THIẾT BỊ KIỂM TRA & XỬ LÝ Ô NHIỄM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI