828
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35180275
CTY TNHH TEMSCO
– XÂY DỰNG ĐƯỜNG ỐNG
– CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ỐNG NƯỚC, SẮT THÉP
– THƯƠNG MẠI
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI