173
Ngành nghề : CÔNG TY THÉP
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: (0292)3740780
Email: sale@phuongnam3.com.vn
Website: www.phuongnam3.com.vn
CTY TNHH THÉP PHƯƠNG NAM 3
SX KD THÉP ỐNG (ỐNG VUÔNG, ỐNG CHỮ NHẬT, ỐNG TRÒN…), THÉP HÌNH (V, U, I, H,..), THÉP TẤM, VẬT TƯ, VẬT LIỆU PHỤC VỤ KỸ NGHỆ SẮT THÉP.
  • THÉP – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI