1145
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)36525646
Website: khiyte.com.vn
CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ & KHÍ CÔNG NGHIỆP YÊN VIÊN
KHÍ Y TẾ O2, CO2, N2, C2H2, DÀN HÓA HƠI ĐỒNG HỒ ÁP LỰC; BÌNH KHÍ O2, CO2, N2, C2H2, THIẾT BỊ Y TẾ, HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI