86
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)36870163
CTY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI
Tư vấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi thú y, sản xuất mua bán thức ăn chăn nuôi, sản xuất kinh doanh thuốc thú y, buôn bán hàng lương thực thực phẩm, môi giơí thương mại,….
  • THÚ Y – THUỐC, THIẾT BỊ & DỤNG CỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI