1321
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3626915
CTY TNHH TM SAO VÀNG (GOLDEN STAR)
SỬA CHỮA, LÀM MỚI CÁC THIẾT BỊ CƠ KHÍ PHỤC VỤ NGÀNH DẦU KHÍ
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI