740
Ngành nghề : Ô
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37503586
CTY TNHH TM SX CƠ KHÍ DV VẬT PHẨM QUẢNG CÁO DUY TOÀN
* MÁI HIÊN, DÙ CHE
Chuyên sản xuất:
– Các loại dù, chân dù, nhà xếp, nhà lều, mái che tự động, võng xếp các loại
– In ấn các vật phẩm quảng cáo

* DÙ
Dù quảng cáo, dù sắt giả gỗ, dù kiểu …
Các loại chân dù bằng sắt
Nhà xếp khung bắng sắt lắp ráp, cố định
In ấn các vật phẩm quảng cáo
Sản xuất cơ khí, khung tủ kệ, xe sắt
Thiết kế khuôn mẫu, ép nhựa
Mái che di động, võng xếp các loại
In phun kỹ thuật số khổ lớn

Ngành Nghề Bổ Sung:
MÁI HIÊN, DÙ CHE

  • Ô
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI