165
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35170166
Email: info@huvase.com
Website: www.huvase.com
CTY TNHH TMDV HÙNG VÂN
CUNG CẤP:
– HÓA CHẤT CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP SƠN
– HÓA CHẤT CHO NGÀNH MỰC IN
– HÓA CHẤT CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC
– HÓA CHẤT CHO NGÀNH DỆT NHUỘM
– HÓA CHẤT CHO THUỐC TRỪ SÂU
– HÓA CHẤT CHO NÔNG NGHIỆP
  • CÔNG NGHIỆP – THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI