796
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)62679227
Email: vento@vento.com.vn;ranglengoc@gmail.com
Website: www.vento.com.vn
CTY TNHH TMDV SX VẸN TOÀN (VENTO)
CUNG CẤP CÁC LOẠI HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT:
-SILQUEST SILANE, SILWET, COATOSIL: PHỤ GIA TẠO CẦU NỐI BỀN, TĂNG ĐỘ CHỊU NHIỆT, CHỐNG PHAI MÀU, TRỢ PHÂN TÁN, THẤM ƯỚT, TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH… CHO CÁC NGÀNH SƠN, NHỰA, COMPOSITE, CAO SU… (SILQUEST SILANE: A-187, A-174, A-1289, SILWET L-77, COATOSIL L-7500…)
– CHÔÁNG THẤM GỐC SILICONE DÙNG CHO GỐM, GẠCH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHƯ SÀN BÊ TÔNG, HỒ NƯỚC… (BAYSILONE SK, WA, SO…)
– SILICONE DẠNG DẦU, DẠNG NHŨ, CAO SU SILICONE: LÀM KHUÔN, CHỐNG BỌT, THÁO KHUÔN, LÀM LOGO VÀ CÁC NGÀNH KHÁC.
– CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DẠNG NƯỚC, DẠNG BỘT CHO CÁC NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT, DẦU KHÍ, DẦU NHỜN, TẨY RỬA VÀ CÁC NGÀNH KHÁC.
– PHỤ GIA CAO SU: MBT, MBTS, ZMBT, TMTD, DPG, RD, CZ, BHT…
– KIM LOẠI HỮU CƠ VI LƯỢNG DÙNG CHO PHÂN BÓN CÂY TRỒNG VÀ CÁC NGÀNH KHÁC.
– MÀU KIM LOẠI CHO NHỰA, SƠN…
– SỢI CELLULOSE DÙNG TRONG NGÀNH SƠN, BỘT TRÉT, VỮA KHÔ TRỘN SẴN…

Ngành Nghề Bổ Sung:
NÔNG NGHIỆP – HÓA CHẤT

  • HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI